Tôi đã kết hôn với Saori, một đồng nghiệp của công ty, được ba năm. Chính ông Ozawa là người đã lôi kéo chúng tôi. Tuy nhiên, vị giám đốc vẫn lẻ bóng một mình và muốn kẻ móc túi cho bước tiếp theo nên sẽ đi giúp vợ. Vài ngày sau khi chuyển đi, giám đốc nói với tôi rằng anh ta ngoại tình với một người phụ nữ đã có gia đình. Đạo diễn nói rằng anh ấy nghiêm túc, vì vậy tôi đã khuyên anh ấy thích nó với ý định ăn cắp nó. Vào lúc đó, tôi thậm chí không biết nó sẽ rơi vào tôi …

Bí mật của người vợ cùng tên giám đốc dâm loạn

Bí mật của người vợ cùng tên giám đốc dâm loạn