Ngày học thêm của cậu học sinh khi đến nhà cô giáo đã hoàn thành, nhưng cơn mưa dài không dứt làm cho cậu phải ở nhà cô giáo cho đến tạnh mưa. Cô Yu Shinoda lúc nào cũng quan tâm học sinh và rồi cô ra ngoài thấy thân thể cô lỏa lồ ướt át nên cậu học trò muốn địt cô giáo của mình và..

CẬU HỌC SINH MAY MẮN SUNG SƯỚNG

CẬU HỌC SINH MAY MẮN SUNG SƯỚNG