Nhân viên bảo vệ này quan sát Hinata Koizumi đi ngang qua và bị ám ảnh bởi cô. Cuối cùng, anh ta kiếm cớ để dụ cô đến căn hộ đang chạy gần đó.

Cô vợ dâm và anh bảo vệ may mắn

Cô vợ dâm và anh bảo vệ may mắn