Cơn bảo bất chợt và lần đầu vụng trộm

Cơn bảo bất chợt và lần đầu vụng trộm