Nữ giáo viên Tsumugi Akari kèm một học trò học và ngoài giờ cậu ta bị bắt nạt bởi những thành phần không tốt. Muốn được tha cho cậu ấy nữ giáo viên phải làm tình cùng bọn xã hội đó và rồi,

Cứu học trò, nữ giáo viên bị địt nát lồn

Cứu học trò, nữ giáo viên bị địt nát lồn