Tôi luôn muốn, tôi chỉ muốn lấy nó … Tôi biết mọi người ban đầu tốt, nhưng khi tôi là người của cộng đồng, tôi với một người đàn ông lớn tuổi … Tôi không thể tha thứ cho anh ta! “Bây giờ mọi người lạnh.” Sau khi nhìn thấy khuôn mặt biết nói đầu tiên, tôi quyết định làm hỏng nó. Anh ấy không muốn gojim cho đến khi Kaur đi tham quan học tập với cậu bé mà anh ấy muốn. Khi nhìn thấy Kauro đang vui vẻ rời đi, trái tim anh như bừng sáng, sự tích tụ của anh tăng lên và anh đã cầu xin đến phát điên. Tôi sẽ không trả lời lúc đầu.

Địt cô bạn thân người yêu khi đến nhà chơi

Địt cô bạn thân người yêu khi đến nhà chơi