Tại công ty tôi đang làm việc, con gái của bố tôi bất ngờ trở thành chủ tịch. Một nữ chủ tịch có thói quen trung niên cực đoan sẽ quấy rối tôi nhiều lần trong quá trình làm việc … Đĩ quấy rối là từ viết tắt của quấy rối bẩn thỉu. Nghĩa đen là bị một người ở vị trí cấp trên làm bẩn thỉu. của Reiwa.

Em nhân viên vú to gợi dục sếp… trong buổi đi làm đầu tiên

Em nhân viên vú to gợi dục sếp… trong buổi đi làm đầu tiên