Thể loại học đường lúc nào cũng hot và vừa qua ngày 20.11 ngày dành cho học sinh sinh viên. Một bộ phim của diễn viên Minami Aizawa là một nữ sinh vì hay làm khó nhà trường nên đã bị bắt lên phòng hiệu trưởng và cô bắt đầu bị thầy hiệu trưởng phạt nhẹ.

Hình phạt đáng nhớ của thầy hiệu trưởng

Hình phạt đáng nhớ của thầy hiệu trưởng