Mei Ikura làm việc ở một trung tâm người già, và cô nhận hợp đồng chăm sóc ông lão ở căn hộ acb. và công việc cô là gì.
Mỗi ngày công việc khắc nghiệt nên cô phải đi làm và chăm sóc ông lão già này để cho công việc thuận lợi, ngày cô chăm sóc ông và một lần lau cơ thể cho ông thì con cặc ông cứng lên làm cho cô phát hoảng và lời đề nghị cho thêm tiền làm cô đồng ý làm tình cùng ông.

JUY-596 Cô điều dưỡng xấu số

JUY-596 Cô điều dưỡng xấu số