Yui Hatano thường đi trên chuyến tàu đi về nhà khi cô tan làm, và mọi ngày như một ngày mọi thư strowr nên thay đổi khi xuất hiện một lão già cầm gậy và đi tiến lại gần Hatano. Sau lần đi về nhà đó cô đã cảm thấy bất an và rồi lão già đi theo cô và ông ta sàm sỡ nhưng rất tiếc là…

Lão già dâm dục trên tàu điện Yui Hatano

Lão già dâm dục trên tàu điện Yui Hatano