Eriko, người có tính cách mà cô ấy không thể từ chối khi được yêu cầu, mỗi ngày đều bận rộn vì đồng nghiệp của cô ấy buộc phải làm việc nhà. Sugiura, một người dọn dẹp đã gửi một cái nhìn ròng rã cho Eriko. Sugiura là nữ nhân viên duy nhất lo lắng cho Eriko, người đối xử với cô ấy mà không phân biệt đối xử.

Lão lao công dâm đãng cưỡng hiếp cô nhân viên văn phòng quyến rủ

Lão lao công dâm đãng cưỡng hiếp cô nhân viên văn phòng quyến rủ