Sumire là một người đàn bà dâm đãng và đang ở nhà không có ai, bổng dưng trên trộm vặt vào nhà và trộm. Vì đang tuổi hồi xuân nên muốn được sung sướng nên…

Ngày may mắn của tên trộm vặt

Ngày may mắn của tên trộm vặt