Ngày sung sướng cùng cậu bạn củ của chồng Tsumugi Akari. Chuyện không có gì đáng nói khi cậu bạn học củ của chồng Akari gặp lại anh ấy và có nghề massage phụ nữ và rồi..

Ngày sung sướng cùng cậu bạn củ của chồng

Ngày sung sướng cùng cậu bạn củ của chồng