Ai Mukai cô vợ luôn đãm đang việc nhà và luôn yêu chồng, một ngày sếp muốn lại nhà thăm vợ chồng cô và luôn làm cô hạnh phúc. Và rồi cô không kiềm chế được cảm xúc của mình.

NSPS-889 Vợ chăm sóc SẾP chồng ngày thăng chức

NSPS-889 Vợ chăm sóc SẾP chồng ngày thăng chức