Tsukasa Aoi trong vai một nữ cạnh vệ và đang đi tội phạm trên chuyến tàu ngầm cực mật thiết, nhưng không may cô lên tàu gặp những tên biến thái sờ soạng và trong những tên đó là đầu xỏ của băng đảng cô muốn bắt.
Và rồi cô bị bắt sau đó chúng nó dùng tình dục làm mồi gợi của cô để cô thỏa mãn và khai ra mọi việc, nhưng vì sự tò mò nên 3 4 lần cô bị chúng nó bắt bằng cách đó và rồi,,

Nữ cảnh vệ tuyệt vời ~ Tsukasa Aoi

Nữ cảnh vệ tuyệt vời ~ Tsukasa Aoi