Sumire Kurokawa là một nữ y tá của một trại chăm sóc những người già neo đơn và tội nghiệp, Cô có người chồng và đang sống rất là hạnh phúc. Một hợp đồng đến với cô là chăm sóc lão già ở nhà và làm những việc như đứa con dâu của lão, nhưng không ngờ rằng đây là một lão già dâm dục và biến thái..

Nữ y tá chăm sóc lão già dâm dục

Nữ y tá chăm sóc lão già dâm dục