The Summer house’Washio’i là một khách sạn lâu đời với tỷ lệ lặp lại 200% không thể duy trì. Hầu như một khách có thể ở lại. Và một lần nữa, nếu bạn thêm 5.000 yên vào trợ cấp sinh hoạt, chủ sở hữu trẻ sẽ cung cấp cho bạn một sân chơi bowling nhanh hoặc một dịch vụ nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi, chẳng hạn như trong bữa ăn hoặc khi tắm. Mức độ hiếu khách cao chữa khỏi mệt mỏi hàng ngày, lo lắng, tức giận và thất vọng. Nếu bạn có thể thực hiện một thiết kế, xin vui lòng làm điều đó.

Quán trọ sung sướng và cô chủ trọ vú to dâm đãng

Quán trọ sung sướng và cô chủ trọ vú to dâm đãng