Tác phẩm hợp tác cùng người đẹp ngực to Dueroi đã hoàn thành! Phụ nữ trở thành phụ nữ tốt hơn, đàn ông trở thành nam giới tốt hơn. Một con cái kết hợp với nhiều con đực, nâng cao phẩm chất của nó như một con cái, và sinh ra những đứa con xuất sắc. Vì lý do đó, họ được giáo dục để trở thành những người phụ nữ thu hút đàn ông và làm hài lòng họ, đồng thời tìm kiếm những gen xuất sắc từ nhau. Có chị em nhà khách vẫn kế tục những phong tục lạ đời ngày xưa. Và những người đàn ông nghe đồn hôm nay lại đến thăm nhà khách ở vùng sâu vùng xa này …

Quán trọ sung sướng và phong tục làm tình của hai chị em dâm đãng

Quán trọ sung sướng và phong tục làm tình của hai chị em dâm đãng