Anami và nhân viên của mình có một chuyến bay đi xa, và cô có một buổi tiệc nhỏ để cho nhân viên mình vui vẽ cùng nhau và rồi.,.

Sếp uống say, bị cấp dưới cưỡng hiếp Vietsub

Sếp uống say, bị cấp dưới cưỡng hiếp Vietsub