Một tiết học nhàm chán làm cho mọi thứ rối dần lên, cô giáo Aika Yamagishi làm việc ở một trường học uy tín và vinh dự. Nhưng rồi cậu học sinh được cô để ý đến và luôn muốn được làm tình cùng cô giáo của mình nhưng không được chấp nhận và rồi..

Tiết học tình dục của cô giáo dạy thêm

Tiết học tình dục của cô giáo dạy thêm