Yuna Hayashi ở nhà một mình, và có những anh hàng xóm lại chơi sau đó cô ra tiếp. Nhưng không may những người này đều là yêu râu xanh hiếp dâm cô vợ và trói cả anh chồng lại..

Trói chồng nhìn vợ bị hiếp dâm

Trói chồng nhìn vợ bị hiếp dâm