Kết hôn sau một cuộc tình lãng mạn trong nhà. Nhưng tôi có một bí mật mà tôi không thể nói cho chồng tôi biết. Trước khi cô ấy tham gia, chủ tịch đã cưỡng hiếp cô ấy. Với suy nghĩ đó, mối quan hệ vẫn đang tiếp diễn. Bỏ công việc này thì chồng tôi có thể cắt đứt với tôi… Chính vì vậy mà hôm nay tôi đã nói dối chồng và đến gặp chủ tịch để làm cam kết.

Vợ lén lút cùng trưởng phòng khi chồng đang gọi

Vợ lén lút cùng trưởng phòng khi chồng đang gọi